Chci si půjčit:
10 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
400 000 Kč
160 000 Kč
320 000 Kč
500 000+ Kč

Kontakt a podmínky serveru Precerpano.cz

Tato stránka obsahuje kontaktní informace na správce obsahu, na provozovatele stránek a i podmínky služby. Před použitím služeb serveru se prosím pečlivě seznamte s podmínkami.

Správce obsahu a inzerce půjček

Následující kontakt použijte v případě, kdy máte zájem o smazání nebo úpravu inzerátu v inzerci půjček. Rovněž tento kontakt můžete využít ke všeobecným dotazům týkajících se obsahu webového portálu. Za správu obsahu je zodpovědná Lucie Broučková:

Vyplňte online žádost o půjčku

Provozovatel webového serveru

Tento server provozuje fyzická osoba. Přiřazený záznam v registru WWW.NIC.CZ má následující údaje.

 • Jméno a Příjmení: Ondřej Šudoma
 • Trvalé bydliště: Lípa 306, Zlín 11, 763 11
 • Telefonní číslo: na vyžádání
 • Emailová adresa: na vyžádání
 • DIČ: CZ8806285092
 • IČ: 87372487

Pokud máte zájem kontaktovat provozovatele, kontaktujte nejdříve Lucii Broučkovou. Která Vám na vyžádání poskytne telefonní číslo a email.

Podmínky webového serveru a inzerce půjček

 1. Je ZAKÁZÁNO vkládat PODVODNÉ nabídky.
 2. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty, které vyžadují platbu předem.
 3. Je ZAKÁZÁNO v inzerátech uvádět klamavé, zavádějící či lživé informace.
 4. Je ZAKÁZÁNO vkládat inzeráty v rozporu s platnými zákony ČR.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu.
 6. Uživatel nese veškerou zodpovědnost za vložené informace a problémy vzniklé s uveřejněním inzerátu.
 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele. Uživatel je plně odpovědný za kvalitu, formální i obsahovou stránku inzerátu umístěného na serveru Provozovatele.
 8. Uživatel Serveru souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na Serveru. Souhlasí s tím, že jím zadaný inzerát bude volně dostupný na internetu včetně osobních údajů.
 9. Provozovatel serveru není povinen zveřejnit vložený inzerát. Provozovatel serveru může zadané informace před zveřejněním upravit. Provozovatel může smazat části vloženého inzerátu. Provozovatel může inzerát rozšířit o další text či informace.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv naložit s inzerátem (zejména ve smyslu jeho editace či smazání).
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát smazat po zveřejnění, případně jej editovat a zveřejnit v pozměněné formě.
 12. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
 13. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů. Uživatel souhlasí s uchováním osobních údajů Provozovatelem. Provozovatel může osobní údaje a kontaktní informace používat ke komerčním, reklamním a marketingovým účelům. Provozovatel může na vloženou e-mail adresu posílat obchodní sdělení, reklamní odkazy a reklamní texty.
 14. Provozovatel může s vloženým inzerátem nakládat libovolně.
 15. Platnost inzerátu není omezena. Provozovatel inzerát nemusí zveřejnit. Provozovatel může inzerát kdykoliv smazat. Provozovatel serveru není povinen reagovat na výzvy o odstranění či editaci inzerátu.
 16. Uživatel souhlasí se zpracováním údajů týkajících se jeho osoby.
 17. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy.
 18. Zde uvedené informace jsou pouze informativní a nejsou závazné. To se týká zejména konkrétních podmínek půjček. Žadatel si musí vždy sám ověřit aktuální informace u poskytovatele nebo zodpovědné osoby.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoli změnit nebo doplnit. Takto upravené podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na Serveru.
 20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky serveru.